Tutkimus: Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen päiväkeskukset lisäävät hyvinvointia

Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen päiväkeskusten toiminnalla on myönteinen vaikutus kävijöiden elämään. Elämä on muuttunut parempaan suuntaan varsinkin päihteiden käytön vähenemisen ja mielenterveyden kannalta.

Lähes puolet kävijöistä kokee päiväkeskustoiminnan parantaneen hyvinvointiaan ja saman verran vastaajia kokee toiminnan ylläpitäneen hyvinvointiaan. Vain joka kymmenes arvioi, ettei toiminnalla ole vaikutusta hänen hyvinvointiinsa.
 
Asia käy ilmi kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön yhteisestä MIPA-tutkimusohjelmasta.
 
Päiväkeskuskävijä Sininauhaliiton jäsenyhteisön Sininauhasäätiön pihalla rakentamassa viherpihaa kesällä 2016.
 
Muutos on tilastollisesti erittäin merkittävä kaikilla muilla elämäntilanteen osa-alueilla paitsi työhön ja opiskeluun liittyvällä elämänalueella.
 
Kävijöitä pyydettiin arvioimaan kouluarvosanoja (4-10) käyttäen elämänsä eri osa-alueita kyselyyn vastaamisen aikaan. Lisäksi heiltä pyydettiin muistelemaan aikaa toimintaan mukaan tullessa ja antamaan kouluarvosanat myös silloiselle tilanteelleen.
Päiväkeskuskävijöiden vastauksien prosenttiosuudet kysymykseen: ”Onko tämä toiminta mielestäsi vaikuttanut hyvinvointiisi?”
 

Eniten vaikutusta asumiseen sekä mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön

Korkeimmat kouluarvosanat kyselyyn vastaamisen hetkellä oli annettu asumiselle sekä mielenterveyttä ja päihteiden käyttöä koskien. Myös takautuvassa arviossa koskien toimintaan mukaan tulemisen aikaa paras tilanne oli arvioitu asumiselle ja päihteiden käytölle sekä lisäksi perhesuhteille.
 
Päiväkeskuskävijä Sininauhaliiton jäsenyhteisön Nauha ry:n Mäntän päivätoimintakeskuksessa talvella 2016.
 
Matalimmat arviot oli kyselyyn vastaamisen aikaan annettu työlle ja opiskelulle, toimeentulolle ja taloudelle sekä harrastuksille. Nämä samat kolme asiaa oli arvioitu heikoimmiksi myös toimintaan tullessa. Kokonaiskeskiarvo oli noussut osallistumisen aikana 7,1:stä 7,7:ään.
Päiväkeskuskävijöiden antama kouluarvosana elämäntilanteensa osa-alueille MIPA-hyvinvointikyselyyn vastaamisen aikaan sekä takautuvasti päiväkeskustoimintaan mukaan tullessa.
 
Kyselyyn vastasi 126 Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen päiväkeskuksissa kävijää. Kysely tehtiin vuoden 2015-2016 vaihteessa. Hieman yli puolet (58 %) vastaajista oli miehiä ja suurin osa 46-65-vuotiaita. Vastaajista 85 % kävi päiväkeskuksessa useita kertoja viikossa.
 
Sininauhaliiton päiväkeskuskävijöiden vastausten jakaumat kokonaisuudessaan löytyvät MIPA-hankkeen verkkosivuilta www.a-klinikka.fi/mipa
 

Sininauhaliiton jäsenyhteisön ViaDia Jyväskylän päiväkeskuskävijä.

Mikä MIPA?

MIPA on ensimmäinen Suomessa näin laajasti päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyössä toteutettu tutkimusohjelma.

Tutkimusohjelmassa kehitetään siinä mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, yhteismitallisuutta, laatua ja hyödynnettävyyttä.

Tutkimusohjelma kattaa kuusi tutkimushanketta, joihin liittyen järjestetään työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja.

MIPA-hyvinvointikyselyssä kartoitettiin laajasti järjestöjen tavoittamien kansalaisten elämäntilannetta ja toimintakykyä sekä kokemuksia ja palvelujentarpeita. Kyselyyn vastasi 1092 henkilöä talvella 2015-2016.

Tutkimusohjelmassa on mukana yhteensä kymmenen eri järjestöä (A-kiltojen liitto ry, A-klinikkasäätiö, EHYT ry, FinFami -Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tukikohta ry, Sininauhaliitto ja Suomen Mielenterveysseura) sekä Diakonia-ammattikorkeakoulut (DIAK). MIPA on STEAn rahoittama. Ohjelma toteutetaan vuosina 2015-2018.

Kirjoittaja: vanhempi tutkija, FT, Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö, MIPA-tutkimusohjelma
Grafiikka: Oona Loman