Tiltin raportista ja Innokylästä tietoa peliongelmissa auttamisesta

Peliongelmiin keskittyvän tieto- ja tukipiste Tiltin loppuraportti on julkaistu. Se kuvaa, miten Suomen ensimmäinen pelihaittoihin keskittyvä tieto- ja tukipiste syntyi ja kehittyi asiakkaiden tarpeista käsin.

Asiakkaat ovat kokeneet Tiltin pelaajien ja läheisten muutostyöpaikaksi. Tiltti on paikka paikka, jossa on rauha, luotettava työyhteisö ja työvälineet tehdä elämänmuutokseen vaadittavaa työtä.

Pelihaittoihin keskittyvä tieto- ja tukipiste Tiltti toimi kehittämishankkeena vuosina 2010 – 2014. Vuonna 2015 se vakinaistettiin pysyväksi palveluksi.

Pelaajia, näiden läheisiä ja heitä auttavia ammattilaisia varten toimiva Tiltti kehitettiin yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Käyttäjät otettiin suunnitteluun mukaan ja heidän tarpeensa laitettiin kehittämisen keskiöön.

Kehyksenä toimi ma­tala kynnys: erilaisten ihmisten avun hakemista peliongelmissa tulisi helpottaa. Palvelun käyttäjät ottivat aktiivisen muutostyötä tekevän roolin passiivisen autettavan roolin sijaan ja tukipisteen tehtäväksi jäi tarjota tila ja työkalut.

Kävijöille jäi myös vapaus ja vastuu huolehtia itse muutostyöajoistaan ja valita sopivat kei­not. Tällaista ei ollut koskaan aiemmin kokeiltu pelihaitoissa auttamisen kentällä.

Kehittämishankekautta 2010 – 2014 koskeva loppuraportti avaa toiminnan lähtökohtia, tavoitteiden toteutumista, tärkeimpiä tuotoksia, tuloksia, vaikutuksia, lupaavia käytäntöjä ja niiden juurruttamista.

Raportti on luettavissa verkkosivujen osoitteessa
 

Osa Tiltin toiminnoista on kuvattu toimintamalleiksi Innokylään, joka on kehittämistyökaluja tarjoava hyvinvointi- ja terveysalan innovaatioyhteisö. Toimintamallit ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Kokemuksia peliongelmista -kortit: https://www.innokyla.fi/web/malli1991175

Rahapelaaminen puheeksi -malli: https://www.innokyla.fi/web/malli794561