THL: Päihdeasiakkaat asioivat terveyskeskuksissa enemmän kuin ennen

Päihdeasiakkaiden määrä lisääntyi terveyskeskuksissa, mutta väheni päihdehuollon erityispalveluissa. Lähes 12 000 päihdeasiakasta kävi laskentavuorokauden aikana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa laskentavuorokauden aikana 11.10.2011.

Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisesta päihdetapauslaskennasta. Laskenta tehdään neljän vuoden välein.  

THL:n tiedote