Sininauhasäätiö hakee koordinaattoria ja työvalmentajaa

Sininauhasäätiön tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä sekä tarjota palveluiden ulkopuolelle joutuneelle koti ja tuki sekä puolustaa hänen oikeuksiaan ja ihmisarvoaan. Työmme perusta on kristillinen arvopohja.

Sininauhasäätiöllä on asumispalveluita sekä alan kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Sininauhasäätiö-konserniin kuuluu asumis- ja päihdepalveluita tuottava Sininauha Oy. Konsernissa työskentelee runsaat 120 työntekijää.

Sininauhasäätiö sr hakee

PROJEKTIKOORDINAATTORIA

ja

PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ/TYÖHÖNVALMENTAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2017 - 31.8.2020

Askel kerrallaan on STEAn rahoittaman Toimintakyky kuntoon -ohjelmaan kuuluva hanke, jonka tavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden toimintakykyä ja työllistymistä edistävien palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen. Osatavoitteina ovat digitaalisen tasa-arvon sekä työelämälähtöisten ammatillisten koulutuspolkujen edistäminen.

PROJEKTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT HANKKEESSA

Tehtäviin kuuluu hankkeen hallinnointi, arviointi ja raportointi yhteistyössä projektipäällikön kanssa. Lisäksi suunnittelet, kehität ja toteutat palveluita, jotka tähtäävät asiakkaiden arjen hallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistumiseen sekä työhön tai koulutukseen kiinnittymiseen.

Toivomme projektikoordinaattorilta

- hyviä yhteistyötaitoja ja viestinnällisiä valmiuksia, kuten hyvät tietotekniset valmiudet ja sujuva suomen kielen kirjallinen taito sekä prosessien suunnittelu- ja toteuttamisosaaminen

- vahvaa valmennusmenetelmien tuntemista ja käytännön kokemusta valmennustyöstä

- kokemusta työllistymistä tukevien palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja hankehallinnoinnista

- ennakkoluulottomuutta ja elämänmyönteisyyttä sekä elämän keskeneräisyyden sietämistä

- soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Palvelumuotoilun tuntemus, kokemus yritys- ja oppilaitosyhteistyöstä sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ym. erityisryhmien parissa toimimisesta on etu.

PROJEKTITYÖNTEKIJÄN/TYÖHÖNVALMENTAJAN TEHTÄVÄT HANKKEESSA

Toimit yksilö- ja työhönvalmentajana heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, tuet heidän työelämävalmiuksia ja arjen hallintaa sekä autat heitä kiinnittymään joko avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Suunnittelet, toteutat ja kehität erilaisia valmennusmuotoja yhteistyössä projektikoordinaattorin kanssa.

Toivomme projektityöntekijältä/työhönvalmentajajalta

- vahvaa yksilö- ja työhönvalmennuksen osaamista

- kehittävää, itsenäistä työotetta sekä kokemusta haastavien kohderyhmien parissa työskentelystä

- hyviä viestinnällisiä ja tietoteknisiä valmiuksia

- soveltuvaa koulutusta

Pedagoginen osaaminen sekä kokemus yritys- ja oppilaitosyhteistyöstä on etu.

Mitä työ tarjoaa?

Tarjoamme monipuolisen ja merkityksellisen työn osaavien ja tehtäväänsä sitoutuneiden sininauhalaisten joukossa sekä mahdollisuuden päästä luomaan uutta ja kehittämään myös omaa osaamista.  Tehtävässä sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Käytössämme ovat lounas-, liikunta-, kulttuuri- ja työmatkasetelit.

Kiinnostuitko?

Lisätietoja tehtävistä antaa projektipäällikkö Juho Orjala, ke 21.6. – pe 23.6.2017 klo 12:00 – 15:00,

puh. 040 632 5910. Sähköposti etunimi.sukunimi@sininauhasaatio.fi.

Tehtävää voit hakea 2.7.2017 mennessä täyttämällä tämän sähköisen hakulomakkeen.

http://www.sininauha.fi/sininauhasaatio