Myötätuntokin voi uuvuttaa - puhetta ammattilaisten uupumuksesta Naisten päihdetyön päivillä

Kun sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tuntee olonsa asiakkaita kohdatessaan raskaaksi ja surulliseksi, hän saattaa tuntea myötätuntouupumusta. Silloin auttaja ottaa kannettavakseen autettavan tarinan.

Myötätuntouupumusta koetaan tyypillisimmin ihmissuhdeammateissa. Sekä inhimillinen suru että ilo voivat kuormittaa ihmistä henkisesti, mikäli niitä kohtaa päivittäin. Myötätuntouupumus oireilee sekä henkisenä että ruumiillisena jännittyneisyytenä. Maailma alkaa näyttää uhkaavalta ja oma ammatillinen osaaminen riittämättömältä. 

- Jos työntekijä huomaa tuntevansa uhreille tyypillisiä neuvottomuuden, avuttomuuden tai tyhjyyden tunteita, voi pysähtyä miettimään ovatko asiakkaan tunteet siirtyneet itselle, sanoo psykoterapeutti ja työnohjaaja Leena Nissinen. Hän puhui Sininauhaliiton, Lapuan ja Kuopion hiippakuntien ja Seinäjoen seurakunnan järjestämillä Naisten päihdetyön päivillä.

Lue lisää Sininauhaliiton kristillisen vertaistoiminnan sivuilta.