Uusi toivo

Uusi toivo on Sininauhaliitonneljä kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu. Lehti ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Lehden keskeiset aihealueet käsittelevät päihde-, peli- ja mielenterveysongelmien vähentämistä sekä asunnottomuutta eri puolilla maata. Lehteä jaetaan laajalti Suomen vankiloihin, joten lehti käsittelee myös vankilakierteestä vapautumiseen liittyviä teemoja. Lehti esittelee myös ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistyötä.

Julkaisija 
Sininauhaliitto

Perustettu
v. 1946

Toimitus
Opastinsilta 7 A
00520 Helsinki
Puh. 0400 620 149
keskustoimisto@sininauhaliitto.fi

Painopaikka 
Painotalo Next Print, Helsinki