Maaliskuun kuukausitervehdys jäsenyhteisöille

KUUKAUSITERVEHDYS MAALISKUU 2017

SININAUHALIITTO SOMESSA

F A C E B O O K
T W I T T E R
Sininauhaliitto
Järjestötuki
Sininauhaliiton videot
 
 

Sininauhaliiton uutisia

Kuukauden ajatus

Kuntavaalit lähestyvät. Puolueet ja valitsijayhdistykset ovat taas asettaneet tuhansia ja taas tuhansia kansalaisia ehdolle kuntien valtuustoihin. Jos vaalit eivät kaikkia kiinnostakaan, niiden lopputuloksella on kuitenkin meille kaikille suuri merkitys.

Usein sanotaan, että kuntalaisten ääni ei kuulu kuntien päätöksenteossa. Vähin mitä itse voimme tehdä, on käydä äänestämässä. Jotta saisimme kaikkiin kuntiin kelpo päättäjät, meidän pitää punnita mielessämme, kenen ehdokkaan tai minkä puolueen kautta haluan oman ääneni kuuluvan.

Äänestämättä jättäminen on huono valinta. Varsinkaan oman kunnan päättäjien valintaan vaikuttamista ei pidä laiminlyödä. Toivotetaan yhdessä onnea ja menestystä kaikille kuntavaaliehdokkaille ja jokaiselle äänestäjälle pyydämme viisautta tehdä hyviä valintoja.

Päivi Strandén, suunnittelija

Suurempi kuin sydämemme,
suurempi kuin ihmistyö
hiljaisuus on rukouksen,
siinä Luojan sydän lyö.
Siinä itse, armon Henki,
uupunutta uudistat.
Annat kasvullemme aikaa,
uuteen työhön valmistat.

Virsi 525

Jäsenyhteisöpäivät Tuusulan Onnelassa
19. – 20.4.2017

Sininauhaliiton jäsenyhteisön edustaja! Tule mukaan tapahtumaan, missä tapaat muita järjestötoimijoita eri puolilta Suomea, missä voit keskustella, oppia uutta, verkostoitua ja virkistyä. Ohjelmassa on luentoja ajankohtaisista aiheista, työpajatyöskentelyä ja työmenetelmien ja -mallien esittelyä.

Katso päivien ohjelma täältä. Muista myös ilmoittautua! Linkki löytyy täältä.

Jäsenyhteisöpäivät päättyvät Sininauhaliiton vuosikokoukseen.

Jäsenjärjestöavustukset haettavissa
29.4.2017 mennessä

Sininauhaliiton jäsenyhteisöt voivat hakea liitolta avustusta omaan toimintaansa STEAn vuodelle 2017 myöntämästä 40 000 euron avustuksesta. Toimintatonneiksikin nimitetyt avustukset on tarkoitettu jaettavaksi pienille tai vähävaraisille jäsenyhteisöille.

Yhdelle jäsenjärjestölle myönnettävän avustuksen suuruus on 1 000–5 000 euroa kalenterivuodessa. Avustuksen käyttö on mahdollista jakaa kahdelle perättäiselle vuodelle.
Avustus myönnetään kokonaisuudessaan jäsenyhteisöille liiton hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Klikkaa hakulomake täältä ja toimintakäytännön ohjeet täältä.

Lisätietoja: suunnittelija Päivi Strandén, paivi.stranden@sininauha.fi, puh. 040 5444 105
 

Sininauhaliiton Sote-muutostuen seuraavat alueelliset tapahtumat huhtikuussa

Yhteistyö Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen kanssa on käynnistynyt hyvin ja olemme järjestäneet jo kaksi alueellista tapaamista jäsenjärjestöjen kanssa. Seuraavat tapaamiset toteutetaan huhtikuussa Jyväskylässä ja Mikkelissä.

Toteutamme sote-yhteistyötä 18 uuden maakunnan kanssa viidellä sote-yhteistyöalueella. Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala muodostavat yhden sote-yhteistyöalueen ja se on Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen suurin alue. Siihen kuuluu yli 30 jäsenjärjestöä, joten olemme jakaneet tämän alueen kahtia: Espoo, Helsinki ja Vantaa omana yhteistyöalueenaan.

Nämä kunnat ovat hakeneet edelleen omaa sote-aluetta, joten aluejako on perusteltua senkin vuoksi. Yhteistapaaminen on valmisteilla Espoon, Helsingin ja Vantaan jäsenjärjestöille sekä Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sote-yhteistyöalueen tapaaminen Hämeenlinnassa.
Seuraavat jo sovitut tapaamiset ovat: Keski-Suomi 6.4.2017 Jyväskylässä ja Etelä-Savo 12.4.2017 Mikkelissä.

Näistä kutsut ja tarkempaa tietoa lähetämme sähköpostitse kaikille alueen jäsenjärjestöille. Tavoitteemme on, että ennen kesää olemme kaikilla sote-yhteistyöalueilla järjestäneet ainakin yhden jäsenjärjestöjen tapaamisen. Ensi elo-syyskuulle olemme sopineet yhteisen sote-seminaarikiertueen tekemisestä Mielenterveyden Keskusliiton kanssa viidellä eri paikkakunnalla. Jo nyt olemme osallistuneet maakuntauudistusta ja sotea sekä pilottikokeiluja koskeviin seminaareihin.

Odottelua ja epävarmuutta

Tämän hetkinen tilanne soten suhteen on odottava ja epävarma. Valinnanvapautta koskeva esitys on lausuntokierroksella ja nyt vaikuttaa siltä, että käsittely on vielä pahasti kesken. Jotkut kunnat ovat päättäneet hakea siirtymäaikaa soten käynnistämiseen.

Järjestöjen kannalta hyvä uutinen on se, että Espoon kaupunki on päättänyt jättää kokonaan soten ulkopuolelle hyvin toimivan päihdetyön, jota paikalliset järjestöt ovat onnistuneesti vuosia hoitaneet. Kaupunki aikoo jatkossakin maksaa sen itse.

Jäsenjärjestöjen tapaamisissa olemme saaneet tärkeää tietoa jäsenjärjestöiltä ja toiveita tulevaa toimintaa ajatellen. Toiveita on tullut rahoituksen hakuun, arviontiin, vaikuttavuuteen sekä järjestöjen johtajien työnohjauksellisten ryhmien käynnistämiseen. Lisäksi on toivottu jäsenjärjestöjen koulutusvastaavien yhteistapaamisia ja tietoja siitä, mitä työtä missäkin jäsenjärjestössä tehdään.

Sirpa Pöllönen
sote-muutostyön projektipäällikkö
 

Saattohoito, kuolema ja suru -koulutus
Rovaniemellä 12.5.2017

Sininauhaliiton suosittu koulutus toteutetaan kesän kynnyksellä Rovaniemellä. Aihetta lähestytään kysymällä ja keskustelemalla siitä, miten kuolemasta voi puhua? Miten kuolemaa lähestyvän asukkaan tahto otetaan asumisyksikössä huomioon? Miten kohdataan asumisyhteisön, työntekijöiden ja omaisten suru? Sopiiko päihderiippuvaisen kuolemaa surra?

Koulutuspäivän aiheisiin johdattelevat teologian tohtori ja lääketieteen lisensiaatti Kati-Pupita Mattila, joka toimii muun muassa saattohoidon lääkärinä sekä yhteiskuntatieteiden maisteri Katariina Hänninen, joka on tutustunut Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen asumisyksiköissä toteutettavaan saattohoitoon ja surutyöhön
.
Koulutuspäivän ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä.
 

Henkilöstömuutoksia Sininauhaliitossa

Hannu Rutanen, Kati-Pupita Mattila ja Henri Pelkonen ovat lopettaneet työt Sininauhaliitossa. Vt. kehitysjohtaja Hannu Rutasen työsuhde irtisanottiin YT-neuvotteluiden päätteeksi tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä.

Sininauhasäätiön irrottauduttua liiton ohjauksesta ei ole enää yhteisiä työtehtäviä hallinnossa ja kehittämisessä. Sininauhaliitto on joutunut myös keventämään hallintoaan taloudellisten syiden vuoksi.

Erityisasiantuntija Kati-Pupita Mattila irtisanoutui osa-aikaisesta työsuhteestaan Sininauhaliitossa. Vt. talous- ja hallintojohtaja Henri Pelkonen irtisanoutui tehtävästään tultuaan valituksi Sininauhasäätiön toimitusjohtajaksi.
 

Osallistu seuraavaan MIPA-hankkeen työpajaan

Sininauhaliitto on aktiivisesti mukana päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-tutkimushankkeessa. Lukuista jäsenjärjestömme ja jäsenjärjestöjen asiakkaat ovat vastanneet hankkeen kyselyihin, mistä kiitos. MIPA-hanke järjestää kaksi kertaa vuodessa työpajan, joissa keskustellaan tutkimusten tuloksista ja niiden hyödyntämisestä sekä hankkeen seuraavien vaiheiden toteuttamisesta.

Työpajat on tarkoitettu ensisijaisesti mukana olevien järjestöjen työntekijöille, tämä koskee luonnollisesti Sininauhaliiton lisäksi myös Sininauhaliiton jäsenjärjestöjä. Seuraava MIPA-seminaari on tiistaina 4.4.2017 Diakissa Helsingissä. Klikkaa tarkempi ohjelma täältä, ilmoittautumislinkki täältä.

 

Katso myös mitä muilla on meille tarjolla

Uusi ohjeistus auttaa hallitsemaan turvallisuusriskejä sosiaalihuollossa

Mitä turvallisuusriskejä liittyy sosiaalipalveluihin, joita annetaan sosiaalihuollon toimintayksiköissä ja asiakkaiden kodeissa? Turvallisuutta heikentäviä tekijöitä voivat olla mm. henkilöstön ylikuormitus, uhkaavat tilanteet, kaatumiset, rikkinäiset laitteet, tulipalot tai tietosuojaongelmat.

STM:n ja THL:n tekemä ohjeistus ”Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen” auttaa sosiaalihuollon palvelujen johtoa tunnistamaan turvallisuuteen liittyviä riskejä ja ehkäisemään niitä. Opas antaa eväät hyvän turvallisuussuunnitelman tekoon. Linkki oppaaseen on täällä.
 

Ajantasaista tietoa asunnottomien parissa tehtävästä työstä

Tekeekö järjestönne työtä asunnottomien parissa tai onko tekeminen suunnitteilla? Suositeltava tietolähde on Y-Säätiön ylläpitämä Asunto ensin -sivusto.
Linkki sivuille: http://asuntoensin.fi/
 

Kannattaisiko laajentaa järjestön rahoituspohjaa?

Yhdistysten rahoitus ei ole vain STEAn (entinen RAY), kuntien tai yksityisten lahjoittajien varassa. Tukea järjestötyöhönne voitte etsiä ja hakea myös apurahasäätiöiltä. Monet säätiöt myöntävät apurahoja esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävään työhän tai toimintaan päihdeongelmaisten parissa. Kannattaa joskus istahtaa hetkeksi Järjestötietopalvelu JELLIn sivujen äärelle tutkimaan mahdollisuuksia löytää rahoittaja vaikkapa hyvältä tuntuvalle projekti-idealle. Linkki apurahasivuille löytyy täältä.

Varsinkin itäsuomalaisille järjestöille voisi löytyä avustus Aino ja Heikki Väänäsen säätiöltä. Säätiö julistaa haettavaksi apurahan tai avustuksen yhteisöille, jotka edistävät nuorisotyötä lasten ja nuorten aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Säätiö tukee erityisesti Itä-Suomen alueella tehtävää nuorisotyötä. Hakuaika alkaa 1.8.2017. Linkki sivuille: http://vaanasensaatio.fi/apuraha.html

 

Mukavaa pääsiäisen odotusta. Ja tavataanhan jäsenyhteisöpäivillä?