Ikääntymisestä ja päihteistä tietoa selkokielellä

Tiedote 17.11.2015

Sininauhaliitto on julkaissut selkokielisen esitteen ikääntymisestä ja päihteistä. Selkokieli on tarpeen, koska monilla ihmisillä voi ikänsä, lääkityksensä tai muiden syiden vuoksi olla esimerkiksi lukemisen tai hahmottamisen ongelmia. Sininauhaliitto tekee uraauurtavaa työtä, koska näin kattavaa ja selkokielistä materiaalia tältä aihealueelta ei ole aiemmin ollut.

Esitteessä on aiempaa laajemmin esillä päihteiden käytön koko kirjo. Se käsittelee alkoholin käytön lisäksi huumeita sekä alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttöä. Lääkelistat, alkoholinkäytön testit ja tiedot ikääntyneiden alkoholinkäytön riskirajoista auttavat niin ikääntyneitä kuin heitä tukevia läheisiä tai ammattilaisia.

- Esimerkiksi kotihoidon työntekijöiltä on tullut viestiä, että heillä ei ole riittävästi tietoa ikääntyneiden alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttöön liittyvistä asioista, Sininauhaliiton Ikääntyneiden päihdetyön koordinaattori Heidi Eriksson kertoo.

Kattavat lääkelistat ehkäisevät vaaratilanteita

Esitteessä on lista lääkkeistä, joiden kanssa alkoholin käyttöä pitäisi välttää kokonaan. Lisäksi esitettä varten on tehty lista lääkkeistä, joiden käytön yhteydessä alkoholia on syytä käyttää varovaisemmin. Listat on tehty yhteistyössä Lääketietokeskuksen kanssa.

- Alkoholinkäyttöä ei luultavasti oteta ikääntyneiden kanssa riittävän usein puheeksi, ja siksi esimerkiksi verenohennuslääkkeen tai diabeteslääkkeen käytössä voi ilmetä odottamattomia ongelmia, Lääketietokeskuksen kehitysproviisori, FT Elli Leppä toteaa.

Myös ikääntyneillä voi olla huumeiden käyttöä

Esite purkaa ennakkokäsityksiä, joiden mukaan huumeet eivät liittyisi ikääntyneisiin ihmisiin. Myös huumeidenkäyttäjät vanhenevat. Esimerkiksi opiaattikorvaushoidossa on arvion mukaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän ikääntyneitä ihmisiä (Päihdehoitotyö, 2015).

Lisäksi huumeidenkäyttö vanhentaa ihmistä ennenaikaisesti. Esimerkiksi 40-vuotias, pitkään huumeita käyttänyt ihminen voi olla toimintakyvyltään huomattavan ikääntynyt ja monet huumeidenkäyttäjät myös menehtyvät varsin nuorina muuhun väestöön verrattuna.

Esite on osa Sininauhaliiton selkokielisten esitteiden sarjaa

Sininauhaliitto on aiemmin julkaissut selkokielisen esitteen masennuksesta. Selkokielestä hyötyvät monet eri ihmisryhmät kuten muistisairaat, suomen kielen kanssa kamppailevat maahanmuuttajat, lievästi kehitysvammaiset tai ihmiset, joilla on oppimisvaikeuksia. Selkokielen tarve voi liittyä myös elämäntilanteeseen. Ihmisellä voi olla tilapäisiä tai pysyviä muistin, oppimisen tai keskittymisen vaikeuksia runsaan päihteiden käytön, mielenterveysongelmien tai tapaturmaisen vammautumisen vuoksi.

Selkokielisen oppaan ikääntymisestä ja päihteistä ovat kirjoittaneet Sininauhaliiton Ikääntyneiden päihdetyön koordinaattori Heidi Eriksson sekä Sininauhaliiton ja -säätiön viestintäpäällikkö Maarit Avellan. 40-sivuisen esitteen on kuvittanut Antti Tapola. Selkokeskus on tarkistanut esitteen ja myöntänyt sille selkotunnuksen.

Esitettä voi tilata postikulujen hinnalla kymmenen kappaleen erissä. Esitteeseen voi tutustua ja tilausohjeet löytyvät verkko-osoitteista www.ikaantyneidenpaihdetyo.fi tai täältä.

Lisätietoja

Esitteen kirjoittajat

Heidi Eriksson
Ikääntyneiden päihdetyön koordinaattori, Sininauhaliitto
puh. 050 359 3846
 
Maarit Avellan
viestintäpäällikkö, Sininauhaliitto ja -säätiö,
puh.050 330 6516

 

Asiantuntijatarkastajat

Lääketieteen lisensiaatti, TT Kati-Pupita Mattila ja FT, kehitysproviisori Elli Leppä ovat esitteen asiantuntijatarkastajia.
 
Kati-Pupita Mattila
erityisasiantuntija, Sininauhaliitto
puh. 050 364 9655
 
Elli Leppä
kehitysproviisori, Lääketietokeskus
puh. 040 522 7814.
 

Sininauhaliitto on lähes sadan järjestön keskusliitto. Liitossa ja sen jäsenjärjestöissä toimii yli tuhat ammattilaista ja yli 2000 vapaaehtoista sekä lähes tuhat tukityöllistettyä. Liitto kokoaa laajoja yhteistyöverkostoja vaikeaan tilanteeseen joutuneen ihmisen auttamiseksi. Liiton ja sen jäsenyhteisöjen erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen. 

Sininauhaliitto on julkaissut selkokielisen esitteen ikääntymisestä ja päihteistä. Selkokieli on tarpeen, koska monilla ihmisillä voi ikänsä, lääkityksensä tai muiden syiden vuoksi olla esimerkiksi lukemisen tai hahmottamisen ongelmia. Sininauhaliitto tekee uraauurtavaa työtä, koska näin kattavaa ja selkokielistä materiaalia tältä aihealueelta ei ole aiemmin ollut." data-share-imageurl="">