Yhteistyö koulujen kanssa

Naapurustotyön tärkeitä yhteistyökumppaneita alueen asukkaiden lisäksi ovat olleet esimerkiksi MLL:n iltapäivätoimintakerho, Töölön alakoulu, Ruusulan ryhmäkoti kehitysvammaisille, Töölön monipuolinen palvelukeskus ja päiväkodit.

Esimerkiksi naapuruston vanhemmat kokivat huolta lastensa puolesta ennen toiminnan aloittamista. Näitä pelkoja on pystytty lieventämään ja samassa kiinteistössä on toiminut ongelmitta esimerkiksi iltapäiväkerho pienille koululaisille.

Naapurustotyöntekijät järjestivät syksyllä 2014 kaikille Töölön alakoulun 360 oppilaalle luentosarjan. Luennoilla kerrottiin yksikön toiminnasta, asukkaista, mielenterveys-ja päihdeongelmista sekä siitä, miten toimia sellaisissa tilanteissa, joissa lapsi voi kokea huolta tai pelkoa.

Luentosarjaa pidettiin erittäin onnistuneena ja tärkeänä. Saadun palautteen mukaan luennot vähensivät lasten pelkoja. Toimintamuotoa on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.