Toimintaympäristönä Ruusulankatu

Ruusulankadun asumispalveluyksikössä Helsingissä asuu vajaa sata ihmistä. Helsingin kaupunki ohjaa yksikköön asumaan eri-ikäisiä henkilöitä, joista suurin osa on 1980- ja 1990-luvulla syntyneitä nuoria aikuisia. Heillä on ollut pitkäaikaisasunnottomuutta sekä päihde- ja mielenterveysongelmia. He tarvitsevatkin tukea asumiseensa ja arjen hallintaan.

Yksikössä asuessaan monet ovat pystyneet talon tarjoaman tuen avulla vakauttamaan elämäänsä, osa on päässyt töihin ja osa opiskelemaan. Osa on pystynyt myös muuttamaan itsenäisempään asumismuotoon.

Asukkaat ovat osallistuneet myös ympäristötyöhön, esimerkiksi korttelikierroksiin, keskustelutilaisuuksiin ja luentoihin. Yhteistyötä on tehty myös esimerkiksi töölöläisen Q-teatterin kanssa, jossa syksyllä 2014 esitetty näytelmä Ruusulankadusta perustui asukkaiden haastatteluihin.