Aarne Kiviniemi Sosiaalialan työnantajien varapuheenjohtajaksi

Sininauhaliiton ja -säätiön johtaja sekä Sininauha Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aarne Kiviniemi on valittu Sosiaalialan työnantajat ry:n hallitukseen tulevalle toimikaudelle. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esperi Care Oy:n toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni. Aarne Kiviniemi on kymmenjäsenisen hallituksen varapuheenjohtaja.

Sosiaalialan Työnantajat ry on yksityisen sosiaalialan etujärjestö työsuhde- ja toimiala-asioissa. Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäsenenä on noin 1 300 sosiaalialan työnantajaa, joiden palveluksessa on noin 45 000 työntekijää.

Liitto valvoo alan työnantajien yhteisiä etuja ja antaa työoikeudellista sekä elinkeinopoliittista asiantuntija-apua. Liitto neuvottelee kaksi työehtosopimusta: yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen ja sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskentelee yli 40 000 työntekijää ja sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen piirissä noin 4 400 työntekijää.

Sosiaalipalveluja tuottavista jäsentyönantajista yli puolet on yritysmuotoisia ja vajaa puolet yleishyödyllisiä yhteisöjä. Sosiaalialan Työnantajat ry kuuluu Elinkeinoelämän keskusliittoon EK:hon.